Zomer 2006 Nr. 17

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

4 Nog altijd is de cacao-industrie prominent aanwezig in de Zaanstreek, maar aan de geschiedenis van de bedrijfstak resteerden nog weinig tastbare herinneringen. Sinds kort is in Koog, bij de fabrieken van ADM Cocoa, echter een bezoekerscentrum ingericht dat de historie van de Zaanse cacao levend houdt.

8 Kogels die in 2004 nabij de Braakdijk werden gevonden herinneren wellicht aan de strijd die ruim vierhonderd jaar geleden om de Kalverschans werd gevoerd. Mogelijk speelde deze schans een belangrijkere rol in de opstand van de Nederlanden tegen de Spanjaarden dan tot dusverre werd aangenomen

11 Ze wilden voetballen, maar niet op zondag, de dag des Heren. Drie jonge Zaandammers besloten daarom in 1930 zaterdagvoetbal te organiseren. Een jaar later was de oprichting van de Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) een feit. Grepen uit 75 jaar clubgeschiedenis.

14 Hun schepen waren vergaan, een grote groep bemanningsleden van walvisvaarders stond in 1777 op de uitgestrekt ijsvlakten van de Poolzee. Lopend of in sloepen probeerden zij de kust van Groenland te bereiken. Slechts een deel van hen slaagde daarin. Een verslag van een barre tocht.

20 In het laatste kwart van de zeventiende kwam de Zaanse klokken makerij tot bloei. In navolging van de Amsterdamse klokkenmakers gingen de Zaankanters in de achttiende eeuw ook staande horloges maken. Een van hen was Reyn de Jong. Over zijn leven en zijn werk.

24 In het Zaans Museum hangt een geschilderd portret van Gerrit van Orden (1774-1854), burgemeester van Zaandam en nu vooral belangrijk door de omvangrijke oudheidkundige verzameling die hij opbouwde. Daarmee stond hij mede aan de basis van de Zaanse geschiedschrijving.

28 Nieuws van Zaanse cultuur-historische instellingen en zomeractiviteiten in de dit keer gecombineerde rubrieken ‘verenigingsnieuws’ en ‘agenda’.

30 Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van januari tot en met maart.

34 Een enorme hoeveelheid papieren met bedrijfsgegevens van de meubel
fabriek Klooster en van een vrijwel vergeten cacaofabriek werd gevonden achter een betimmering tijdens een verbouwing van een pand in Assendelft. Hoe ga je met zo’n vondst om?

36 Wat vinden de lezers van Zaans Erfgoed? Om daar inzicht in te krijgen werd een enquête gehouden. Het kan altijd beter, maar grosso modo bent u wel tevreden.

38 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

43 Zaanse cultuurhistorische instellingen zijn steeds vaker te vinden op inter- net. Sinds kort is er ook ‘zaanserfgoed.web-log.nl, een soort dagboek met cultuurhistorische ervaringen van een student.

44 De van oorsprong Zaanse beeldend kunstenaar Jacob Taanman (1836-1923) kreeg al eens eerder een artikel toebedeeld in Zaans Erfgoed. Naar aanleiding daarvan ‘dook’ kunsthistoricus Henk Heijnen in zijn leven en werk. Hij vond talrijke nieuwe gegevens.