Voorjaar 2005 Nr. 12

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

4 De plannen voor een nieuwe invulling van het deel van de Verkadefabrieken tussen de Zaan en de Westzijde vorderen. Een flink deel ervan wordt openbaar. Architect Paul Carree kijkt naar het verleden en de toekomst van het complex.

6 Het Hembrugterrein te Zaandam is aangewezen als een Europees pilotproject: ‘Erfgoedroute Noordzeekanaalgebied’. Het moet deel worden van een samenhangend netwerk van Europese routes langs industrieel en aanverwant erfgoed.

8 Het Vissershop, de woonwijk aan de Zaan in Zaandam-Oost, vormde van oudsher ‘een dorp in de stad’. Inmiddels is de buurt het toneel van stadsvernieuwing. Het wordt er anders, maar toch ook weer niet.

11 Wie in het verleden door een ongeval letsel opliep, moest maar afwachten wat er daarna gebeurde. Was de dokter thuis, wilde die komen, was er vervoer? Een overzicht van toen tot onze tijd.

15 ‘Wat ons nag te binne skoot’. Die naam kreeg het Oostzaans Woordenboek. De Oostzaanse Streektaalgroep werkte er vijftien jaar aan en zorgde voor een wetenschappelijke basis.

20 Tussen de tegenwoordige Zeemanstraat en Stationsstraat van Zaandam stond lange tijd een slagerij. Die verdween, maar er bestaan nog tastbare herinneringen aan.

24 Bij het renoveren van oude huizen besluit men niet zelden het oude pannendak voor een nieuw te vervangen, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Een pleidooi voor het hergebruik van authentieke dakpannen.

26 Toen in de jaren twintig van de vorige eeuw de zeilschepen plaats maakten voor motorschepen, kreeg het Wormerveerse Wessanen & Laan een eigen ‘vloot’ met eigen schippers. Een overzicht

28 Veel Zaanse molens kwamen door brand aan hun einde. De resterende molens worden nu als historische monumenten gekoesterd. Om deze voor brand te behoeden worden moderne middelen ontwikkeld.

30 Kroniek. Een overzicht van de belangrijkste Zaanse gebeurtenissen van oktober tot en met december 2004.

34 Verenigingsnieuws, een rubriek die afhankelijk is van de inzendingen van de Zaanse cultuurhistorische verenigingen. Nieuws van ‘de eigen club’ dat ook anderen kan interesseren.

36 Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.

38 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.

43 Cultuurhistorie en moderne middelen. Steeds méér is te vinden op internet, ook over de regionale geschiedenis. www.wormerlander.nl, een puur privéproject, biedt meer dan kan worden opgesomd.

44 Boeken zijn nu een massaproduct, maar waren door hun hoge prijzen eens voorbehouden aan de welgestelden. Zij lieten exlibris maken om hun exemplaren een persoonlijk kenmerk te geven. Over boeken in de Zaanstreek en verzamelaars.