Nummer 27, Winter 2008

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

4 In maart is het zover: dan wordt het Verkadepaviljoen bij het Zaans Museum geopend. De afgelopen maanden werd steeds duidelijker zichtbaar hoe het paviljoen gaat worden – zowel van buiten als van binnen.
6 Steeds meer Zaanse ondernemingen maakten vanaf omstreeks 1900 gebruik van gemotoriseerde schepen. De bedrijvigheid aan de Zaan kreeg daardoor een impuls.
9 Margaretha Adriana Verkade leverde belangrijke bijdragen aan de Zaanse geschiedschrijving, maar werkte eerder enkele jaren bij de Verkadefabrieken op de afdeling ‘verzorging vrouwelijk personeel’. Later keek zij daar met genoegen op terug.
14 Jacob Honig Jansz. Jr. probeerde in 1841 het geblutste imago van de Zaankanters op te poetsen. Zijn morele verheffingsstreven paste in de zorg van de gegoede burgers over de in hun ogen bedenkelijke ontwikkelingen aan de onderkant van de Zaanse samenleving.
8 Zaandam telt, afgezet tegen z’n omvang, relatief weinig
monumentale bomen. Groen gedijt moeizaam in een stad, en zeker ook op de in het verleden door overstromingen verzilt geraakte bodem ten oosten van de Zaan.
21 Krommenie vierde het 350-jarig bestaan van de Nederlands-hervormde kerk, die eerder in gebruik was bij de Rooms-katholieken. Na verwoestingen van het kerkgebouw in de Spaanse tijd volgden herstel en restauraties.
25 In Westzaan beheert de Stichting Lettergieten al 25 jaar een
museumwerkplaats waar wekelijks de oude gietmachines draaien en loden letters worden vervaardigd. Industrieel grafisch erfgoed wordt zo in stand gehouden.

28 Langs een uitgebaggerde sloot in Westzaan werd in
2003 een oude wijnfles met een sterke specerijachtige
geur gevonden. De geur van kruidenbitter uit de achttiende eeuw.
30 Na de Franse tijd bleef Nederland verarmd achter, maar
na een kwart eeuw wachten kwamen nieuwe economische
initiatieven tot stand. Daaronder was de cacao-industrie
die nog altijd aanwezig is in de streek en van de Zaan een
chocoladerivier maakte.
36 Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.
41 Kroniek. Zaanse gebeurtenissen van juli tot en met
september 2008.
44 Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
46 Verenigingsnieuws. Berichten over de ‘eigen club’ die
ook anderen kunnen interesseren.