Nummer 26, Herfst 2008

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

   In Jisp werd een fragment gevonden van een fraai geschilderde grote schotel. Deze was waarschijnlijk eerder bedoeld om mee te pronken dan om geregeld te gebruiken. In heel Nederland zijn slechts vier exemplaren van dit type bord gevonden. Dat zegt iets over de vroege welvaart van Jisp.
   Dr. M.A. (Margaretha) Verkade behoort tot de belangrijkste exponenten van de vorige generatie Zaanse geschiedschrijvers. Haar boek ‘Den Derden Dagh’ over de polder Westzaan is een niet te missen bron. In dit nummer het eerste deel van haar levensverhaal.
12    De  Zaankanter  Klaas  Poel  was  gezagvoerder  van  de
Zaanse bark ‘Maria Catharina’. Toen het schip de Zwarte Zee  bezeilde,
werd  hij  vermoord  door  de  loods,  die  het  schip  vervolgens  op  het  strand  probeerde  te  zetten. Een reconstructie.

17    Toen  het  eigenlijk  al  uit  de  mode  was,  liet  Jacob
Cornelisz.  Breet  in  1830  behangselschilderingen  in  zijn
woning (nu het Honig Breethuis) aanbrengen. Over een
kleine  industrie,  een  geïdealiseerde  wereld  en  een ge-
slaagde restauratie.
22    Het Zaanse polderland verruigt, maar overal proberen vrij-
willigers dat tij te keren. De Kalverpolder kent een lange
geschiedenis als ‘verloren land’, maar wordt steeds verder
heroverd.
27    Historische  bomen  in  Zaanstad  kunnen  sinds  kort  een
monumentale  status  toegekend  krijgen.  Zaans  Erfgoed
besteedt er in een artikelenreeks aandacht aan. Dit keer de
bomen in Westzaan, ‘het mooiste Zaanse bomendorp’.

30    ‘Prutswerk’. Zo noemde Jan Kruijver zijn eigen schilderijen
en tekeningen. De ruime hoeveelheid werk die hij maakte
is nu vooral belangrijk voor de topografische kennis van
de Zaanstreek.
34    Vanaf ongeveer het begin van de twintigste eeuw gaf de
opkomst van de verbrandingsmotor een geweldige impuls aan het scheepvaartverkeer.  Het Zaanse bedrijfsleven profiteerde daar in volle mate van.
38    Boekennieuws.  Nieuwe  uitgaven  over  de  Zaanstreek
belicht.
41    Kroniek.  Zaanse  gebeurtenissen  van  april  tot  en  met
juni 2008.