Nummer 24, Lente 2008

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

  4    De ideeën over geschiedenis evolueren in de loop der tijden. Nieuwe inzichten en invalshoeken ontstaan en dat noopt periodiek tot het schrijven van een ‘nieuwe geschiedenis’. De Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving ontwikkelde daartoe een ambitieus plan.
8     Toen hij veertig werd, kreeg Simon Honig van zijn moeder een oude tabaksdoos. Een bijzonder object waarvan hij de geschiedenis uitploos.
12    De ‘Ware afbeeldinge van de Traenkokerijen op Oostsaenen’ behoort tot de bekendste  historische  kunstwerken  van  de  Zaanstreek. De  penschildering werd omstreeks 1700 gemaakt door de Delfshavense schilder Adriaan Salm. Een korte schets van zijn leven en werk.
15    De Hoge Dam in de Voorzaan was primair een waterstaatkundig werk, maar werd ook het bruisende hart van het sociale leven. De sluizen en de overtoom speelden daar een speciale rol in.
17     Aan de Westzijde te Zaandam verrezen in de negentiende eeuw stenen neo-classicistische gebouwen, een nieuwe bouwstijl in de streek. Een voorbeeld daarvan is Westzijde 81. Het vroegere doktershuis kreeg onlangs een nieuwe eigenaar, die het restaureerde.
20    Het kan worden gezien als ‘een museum in het Zaans Museum’: het depot.  De scepter wordt er gezwaaid door conservator Hester Wandel. Over haar werk en de geschiedenis van de museale collectie.
25     In  een  woning  aan  de  Hogendijk  te  Zaandam  werd  als  onderdeel  van  de  constructie een gekromd stuk hout aangetroffen. Maakte dat eerder deel uit van een schip?
29    Hij ging de geschiedenis in als ‘De Wever van Het Kalf ’: Claes Noome, een van de vroege Zaanse wederdopers. Hij was geletterd en bezat een bijbel, en werd voorganger an een kleine groep geloofsgenoten. Dat bekocht hij met de dood.
32     Het  Klaverblad  is  de  kleinste  molen  aan  de  Kalverringdijk  bij  de  Zaanse  Schans. Er worden latten en veren mee gezaagd. Het molentje werd gebouwd door een particulier met een lange adem.
34    Kroniek.  Een  overzicht  van  de  belangrijkste  Zaanse  gebeurtenissen van  oktober tot en met december.
37    Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek belicht.
41    Verenigingsnieuws. Berichten over ‘de eigen club’ die ook anderen kunnen interesseren.
42    Cultuurhistorisch eropuit? De agenda geeft tips.
44    Fraaie, dure houtsoorten en prestigieus marmer sieren interieurs van Zaanse woningen.  Tenminste,  zo  lijkt  het.  Maar  het  is  schone  schijn,  schilderwerk  dat  werd  aangebracht  door  bekwame  vaklieden.  Hun  ambacht  is  nog levend.