Voorjaar 2016, nr 56

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het tijdschrift

4 Erik  Schaap werkt aan een boek over de joodse arts Eisendrath en zijn gezin, die in 1942 naar Amsterdam werden gedeporteerd. Een voorpublicatie maakt duidelijk hoe gruwelijk dat was.
8 Blusboot De Weer krijgt na afdanking toch een ligplaats in de Zaanstreek.  Jur Kingma belicht de geschiedenis van de brand bestrijding vanaf het water.

12 Ron Couwenhoven vertelt hoe 1100 Zaanse Molens, de update van de molenbijbel van Boorsma tot stand is gekomen.

16 Verplaatsen van houten panden is tamelijk gewoon in de Zaanstreek. Maar stenen huizen verhuizen? Jan van der Male ontdekte zo’n verplaatsing in Westzaan.

20 Op een archeologische vindplaats vlak bij station Koog-Zaandijk werd materiaal uit twee heel verschillende tijdperken aangetroffen. Piet Kleij lost dat raadsel op.

22 Peter Nugter haalt mooie herinneringen op aan de speeltuin van SintTheresia in de roomse Rosmolenbuurt.

26 Voor ‘Het rijke Zaanse verenigingsleven’ zocht Cor van Dongen uit wie de naamgever van het Jacob Stinsfonds was.

28 Jur Kingma laat zijn licht schijnen over een belangrijke uitvinding in de Zaanse witpapiermakerij, de Hollander.

30 Het Honig Breethuis wijdt een tentoonstelling aan het witpapierbedrijf van de oorspronkelijke bewoners. Pier van Leeuwen leidt een en ander in.

32 Vorig jaar werden de beide nestors van de Vereniging en het tijdschrift Zaans Erfgoed allebei 80. George Slieker en Corrie van Sijl maakten een dubbelportret van Henk Bouman en Joop Knijnenberg.

 

En verder:

 

36 Boekennieuws met o.a. 1100 Zaanse molens, het nieuwe jaarboek van het Historisch Genootschap Wormer en nieuw leven voor industrieel erfgoed.
40 Verenigingsnieuws: berichten van Zaanse erfgoedorganisaties
42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van oktober tot en met december 2015 bij.
46 Agenda: wat is er in de Zaanstreek te doen in het voorjaar.